“Світовий Банк” заявляє, що відбудова зруйнованої війною України коштує 411 млрд доларів – $411bn cost to rebuild war-torn Ukraine according to World Bank

“Світовий Банк” каже, що відбудова зруйнованої війною України коштує 411 мільярдів доларів

“Світовий Банк” заявив, що цифру в 411 мільярдів доларів протягом наступних 10 років слід вважати мінімальною, оскільки війна триває.

Згідно зі звітом “Світового Банку”, протягом наступних 10 років Україні доведеться витратити 411 мільярдів доларів на відновлення та відновлення після російської війни проти країни, причому лише рахунок за прибирання руїн у зруйнованих містах становитиме 5 мільярдів доларів.

У звіті, опублікованому в середу, говориться, що оцінки «слід розглядати як мінімум, оскільки потреби будуть зростати, поки триває війна».

Розроблена спільно урядом України, “Світовим Банком”, Європейською комісією та ООН оцінка в 411 мільярдів доларів США ознаменувала збільшення порівняно з 349 мільярдами доларів США, оціненими у звіті, опублікованому банком у вересні.

У звіті детально описано деякі економічні та людські втрати російської війни, у тому числі майже 2 мільйони пошкоджених будинків, більше ніж кожен п’ятий державний заклад охорони здоров’я, пошкоджено або викрадено 650 машин швидкої допомоги та щонайменше 9655 підтверджених загиблих цивільних осіб, включаючи 461 дитину.

Відбудова України «займе кілька років», заявила віце-президент “Світового Банку” з питань Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде.

У звіті підраховано 135 мільярдів доларів прямого збитку будівлям та інфраструктурі, не враховуючи ширших економічних наслідків конфлікту, який тривав більше року.

Але збитки могли бути ще гіршими, якби не оборона, встановлена ​​українськими силами, яка зберегла найбільші руйнування в прифронтових районах Донецька, Харкова, Луганська та Херсона, сказав Б’єрде під час телефонної розмови з журналістами.

Оцінка очікує, що лише у 2023 році Києву знадобиться 14 мільярдів доларів на критичну та пріоритетну реконструкцію, а також інвестиції у відновлення. Міжнародний Валютний Фонд заявив у вівторок, що він досяг угоди на рівні персоналу з Україною щодо чотирирічного пакету фінансування вартістю близько 15,6 мільярда доларів.

Незважаючи на війну, Україна продовжує підтримувати основні державні послуги, включаючи підтримку шкіл і лікарень відкритими, виплату зарплат вчителям і державним службовцям, а також виплату пенсій, заявив “Світовий Банк” у лютому.

«Підтримка цих критично важливих послуг продовжує залишатися пріоритетом, і Україні потрібно близько 3-4 мільярдів доларів на місяць для їх підтримки», — написав тоді Б’єрде з банку.

Вторгнення росії призвело до переміщення мільйонів українців. Світові ціни на продовольство та енергоносії також зросли внаслідок війни.

На сьогоднішній день, за даними “Світового Банку”, війна з росією зруйнувала 15 років економічного прогресу в Україні, скоротивши її валовий внутрішній продукт на 29 відсотків і підштовхнувши 1,7 мільйона українців до бідності.

У звіті йдеться про те, що важливо зберегти уряд, приватний бізнес і зусилля з відновлення України навіть попри напади та люті бойові дії на сході країни. Якщо Україна відкладе відбудову, вона ризикує «опинитися в ситуації низького або повного відсутнього зростання та зіткнутися з величезними соціальними проблемами після закінчення війни», – сказав банк.

Енергетичний сектор України останнім часом пережив найбільший сплеск шкоди в результаті цілеспрямованих атак росії на електричну мережу та інші енергетичні вузли взимку, намагаючись змусити українське населення та керівництво в Києві покоритися.

За даними “Світового Банку”, загальний збиток, завданий енергетичному сектору, зараз у п’ять разів більший, ніж був минулого літа.

«Енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування — наші п’ять пріоритетів на цей рік», — заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у середу.

Шмигаль також попередив, що «сума збитків і потреби у відновленні наразі не включають дані про втрату інфраструктури, житла та бізнесу на окупованих територіях».

За його словами, українська влада розпочне відновлювальні роботи на цих територіях, коли вони будуть звільнені.

© Times of Ukraine

. . . .

World Bank stated the figure of $411bn over the next 10 years should be considered a minimum as the war continues.

A World Bank report has estimated it will cost Ukraine $411bn over the next 10 years to recover and rebuild from russia’s war on the country, with the bill for cleaning up the rubble from devastated towns and cities standing at $5bn alone.

Made jointly by Ukraine’s government, the World Bank, the European Commission and the United Nations, the $411bn assessment marked an increase from the $349bn estimated in a report released by the bank in September.

The report details some of the economic and human toll of russia’s war, including nearly 2 million homes damaged, more than one in five public health institutions damaged, 650 ambulances damaged or stolen and at least 9,655 civilians confirmed dead, including 461 children.

Ukraine’s reconstruction will “take several years”, the World Bank’s Vice President for Europe and Central Asia Anna Bjerde said.

The report calculates $135bn in direct damage to buildings and infrastructure so far, not counting the broader economic fallout from the more than year-long conflict.

But the damage could have been even worse if not for the defence mounted by Ukrainian forces, which had kept the worst of the destruction confined to the front-line regions of Donetsk, Kharkiv, Lugansk and Kherson, Bjerde said in a call with reporters.

The evaluation expects Kyiv to require $14bn for critical and priority reconstruction as well as recovery investments in 2023 alone. The International Monetary Fund said that it reached a staff-level agreement with Ukraine for a four-year financing package worth about $15.6bn.

Despite russia’s fierce onslaught, Ukraine continues to maintain essential public services, including keeping schools and hospitals open, paying the salaries of teachers and civil servants as well as paying pensions, the World Bank said in February.

“Supporting these critical services continues to be a priority, and Ukraine needs about $3-4 billion per month to sustain them,” the bank’s Bjerde wrote at the time.

russia’s invasion has displaced millions of Ukrainians. Global food and energy prices have also surged as a result of the war.

To date, the World Bank said, russia’s invasion has undone 15 years of economic progress in Ukraine, cutting its gross domestic product by 29 percent and pushing 1.7 million Ukrainians into poverty.

The report said it was essential to keep Ukraine’s government, private business sector and recovery efforts going even amid the attacks and raging fighting in the east of the country. For Ukraine to postpone rebuilding risks the country “settling into a situation of low or no growth and facing huge social challenges once the war ends”, the bank said.

Ukraine’s energy sector has seen the greatest surge in damage recently as a result of Russia’s targeted attacks on the electrical grid and other energy hubs during the winter in a bid to freeze the Ukrainian population and leadership in Kyiv into submission.

Total damage to the energy sector is now five times greater than it was last summer, the World Bank said.

“Energy infrastructure, housing, critical infrastructure, economy and humanitarian demining are our five priorities for this year,” Ukraine’s Prime Minister Denys Shmyhal said in a statement.

Shmyhal also warned that “the amount of damage and recovery needs currently does not include data on the loss of infrastructure, housing and businesses in the occupied territories”. Ukrainian authorities will start restoration work in these territories when they are liberated, he said.

© Times of Ukraine

Leave a Reply