Українські банки блокуватимуть рахунки громадян – Ukrainian banks will block citizens’ accounts

В Україні банки відновлять арешти карткових рахунків клієнтів, накладені виконавчою службою через борги.

Це пов’язано з законом “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану”, що набрав чинності.

Документ скасовує дію постанови Кабміну, яка знімала арешти виконавчої служби на суму менше 100 тис. грн на час дії воєнного стану.

Оскільки закон набрав чинності, ми повинні повернути арешти, які знімали на час дії воєнного стану. Це торкнеться мільйонів українців.

Новий закон дозволяє клієнтам з арештами користуватися сумою в розмірі двох мінімальних зарплат (13 400 грн) за умови, що клієнт звернеться до виконавця й той зі свого боку надішле в банк постанову на зняття арешту на суму 13 400 грн за одним із рахунків клієнта.

© Times of Ukraine

. . . .

In Ukraine, banks will resume seizure of customer card accounts imposed by the executive service due to debts.

This is related to the law “On Amendments to Certain Laws of Ukraine Regarding Specific Features of the Organization of Enforcement of Court Decisions and Decisions of Other Authorities During Martial Law”, which entered into force.

The document cancels the effect of the Cabinet of Ministers resolution, which lifted executive service arrests in the amount of less than UAH 100,000 during martial law.

Since the law came into force, we must return the arrests that were lifted during martial law. This will affect millions of Ukrainians.

The new law allows clients with arrests to use the amount of two minimum salaries (13,400 UAH) on the condition that the client turns to the executor and he, in turn, sends the bank a resolution to remove the arrest in the amount of 13,400 UAH from one of the client’s accounts.

© Times of Ukraine

Leave a Reply