Акт протесту

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
Володимиру Зеленському

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Дмитру Розумкову

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини
Людмилі Денісовій

АКТ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
(ПРОТЕСТ)
щодо не конституційної тарифної політики погіршення благополуччя громадян та узурпації влади Український газ має стати газом для українців!
Українські земля, надра, природні ресурси, енергетика мають належати громадянам України та територіальним громадам!
МИ – живі люди, громадяни України, що народилися в Україні, в сім’ях українців, що є спадкоємцями всього національного багатства України (згідно ст.13 Конституції України), яке після розпаду Радянського Союзу у 1991 році та проголошення Акту незалежності України, має бути розподілене між усіма громадянами України. Керуючись Декларацією прав і свобод людини, Декларацією про державний суверенітет України, Постановою ВРУ від 17 грудня 1993 року про загальні збори громадян за місцем проживання, Конституцією України ст.ст. 3, 5, 8, 13, 14, 19, 22, 24, 41, 50, 56, 64, 69, 140, 142,143 (додаток №2 до Акту волевиявлення), Рішеннями Конституційного Суду України, мирно зібралися та провели Загальні збори громадян за місцем проживання в межах територіальної громади …. вказати…. (село, селище, район у місті з районним поділом, місто без районного поділу) … області та вирішили здійснити протест, як акт волевиявлення та форму безпосередньої демократії щодо, на нашу думку, тарифного геноциду під час неконституційного карантину (з порушеннями конституційних прав) та явної узурпації влади державою, її органами та посадовими особами разом із олігархами, які заволоділи національним багатством, що є об’єктами права власності всього Українського народу відповідно ст. 13 Конституції України.
В обгрунтування наших конституційних вимог є також додатки до даного Акту волевиявлення громадян України № 1, 2, 3,, в т.ч. Протокол Загальних зборів громадян та Реєстр учасників зборів, що підписали даний Акт волевиявлення.
Конституційний Суд України наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України. Одним із складових елементів конституційного принципу верховенства права є принцип юридичної визначеності. Конституційний Суд України зазначив, що юридичну визначеність слід розуміти через такі її складові елементи: чіткість, зрозумілість, однозначність норм права; право особи у своїх діях розраховувати на розумну та передбачувану стабільність існуючого законодавства та можливість передбачати наслідки застосування норм права.
Оскільки, проблема прозорості механізмів ціноутворення в системі енергозабезпечення стала нагальною через постійне зростання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, появу у платіжках нових складових (за транспортування газу), чинну практику нарахувань за нормами споживання енергетичних ресурсів і послуг, що не відповідають реальній ситуації з об’ємами споживання, відсутність системи верифікації якості спожитих енергоресурсів та послуг тощо, і як слідство — Громадяни України вже не в змозі нести на собі олігархічний тягар у вигляді несправедливих та необґрунтованих тарифів.
Зведений енергетичний баланс — інструмент по забезпеченню внутрішньої та зовнішньої національної безпеки України, (Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році» (Рішення введено в дію Указом Президента № 1119/2010 від 10.12.2010); Стратегія національної безпеки України «Україна у світі, що змінюється» затверджена Указом Президента України від 12 лютого 2007 року № 105 «Про Стратегію національної безпеки України» (в редакції Указу Президента України від 8 червня 2012 року № 389/2012)).
МИ ВИМАГАЄМО: – Президенту України та Верховній Раді України прийняти дійові рішення щодо даного Акту безпосереднього волевиявлення громадян України; скасувати неконституційні Укази та Розпорядження щодо НКРЕКП та Постанов і Рішеннь щодо тарифів на житловокомунальні послуги (ЖКП); встановити плату за житло і комунальні послуги не більше 15 відсотків фактично отриманого сукупного доходу сім’ї відповідно діючої Постанови ВРУ Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України від 18 березня 1999 року N 512-XIV; внести зміни до діючого законодавства для приведення всіх прав і свобод людини, громадянина України до норм Міжнародного права, Загальної Декларації прав людини, Конституції України, Законів України, що не суперечать нормам Міжнародного права та Конституції України, а саме:

 1. Відповідно до спільного рішення Президії Національної Академії Наук України та Кабінету Міністрів України запровадити Єдину Державну Систему Моніторингу показників виробництва, постачання, транспортування, споживання паливно-енергетичних ресурсів та оплати послуг, як єдиний державний інструмент збирання, накопичення, опрацювання та аналізу інформації для прийняття оперативних та стратегічних рішень для сталої реалізації реформ із стратегічного розвитку економіки України, проект якої на вітчизняній концепції розроблений Національною Академією Наук України на замовлення Уряду України, затверджений Урядом України до практичного впровадження та апробований у робочій моделі (пілотних проектах). Тому, «спираючись на результати наукових досліджень щодо організаційно-правового та інформаційно-методологічного забезпечення процесів формування, моніторингу економічного аналізу, прогнозування, стратегічного планування та оптимізації енергетичного балансу України у натуральному та вартісному вимірах, а також враховуючи відповідний досвід розвинутих країн світу, вважаємо необхідним впровадження в Україні єдиної державної системи моніторингу показників виробництва, постачання, транспортування, споживання паливно-енергетичних ресурсів та оплати послуг.
  Необхідною є також відокремлена національна інституція, у сферу повноважень якої входили б організаційно-методологічні питання впровадження, функціонування та розвитку єдиної державної системи моніторингу. Такою інституцією, за прикладом Енергетичної Інформаційної Адміністрації США та Міжнародної енергетичної агенції, може виступити Національна комісія з питань державного контролю за інформацією щодо індикативних показників паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства України.
  Вважаємо необхідною також розробку проекту закону України „Про енергетичний баланс України” з метою формування енергетичного балансу держави та проведення моніторингу його показників у відповідності до міжнародних форматів, інформаційно-методологічного забезпечення органів державної влади для прийняття рішень щодо антикризового регулювання на ринках енергоресурсів, стратегічного планування розвитку паливно-енергетичного комплексу та реалізації заходів щодо підвищення енергоефективності економіки держави.» (Аналітичний огляд підготовлений Інститутом економіки та прогнозування Національної академії наук України та направлений письмом до Верховної Ради України за № 135-13/802).
  Впровадження ЄДСМ вимагає термінового прийняття відповідного рамочного Закону (зареєстрований у Верховній Раді України під номером 3359 від 17.04.2020), як невідкладного, оскільки згідно Висновку «За результатами розгляду представленого для експертного висновку проекту Закону України «Про Єдину державну систему моніторингу виробництва постачання та транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги» НАН України зауважень та пропозицій не має.
  Вважаємо законопроект рамочним, який у запропонованому вигляді є декларацію політичної волі держави, прийняття якого сприятиме прискоренню впровадження ЄДСМ з метою формування прозорих ринків енергоресурсів та досягнення європейського рівня енергоефективності у всіх секторах економіки, що позитивно вплине на рівень внутрішньої та зовнішньої національної безпеки України.
  Законопроект повністю відповідає пріоритетним напрямам економічних реформ у контексті Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.» (Експертний висновок НАН України від 16.01.2015 р. за підписом Президента Національної Академії Наук України Б.Є.Патона).
 2. Національне багатство Українського народу (ст. 13. КУ) має належати всім громадянам України, що народилися в Україні в сім’ях українців, а саме всі надра, земля, природні ресурси та об’єкти енергетики та інші стратегічно важливі галузі загально державного значення мають бути оформлені в національні акціонерні компанії, акції яких мають належати всім громадянам України, які народилися в Україні в сім’ях українців і проживають в Україні.
  Комунальні об’єкти (підприємства енерго та газопостачання і водозабезпечення та інші) територіальних громад мають належати всім громадянам України, які народилися в Україні в сім’ях українців і проживають в межах територіальної громади та користуються послугами цих комунальних підприємств, в тому числі облгазів, облєнерго, міськгазів, водоканалів, метро.
  Акції таких національних та комунальних компаній мають бути іменними (90% – які мають належати громадянам України) та привілейованими (10% – для вищого керівництва компаній – керуючий та його заступники на час/період займання посади).
  Іменні акції мають передаватися тільки у спадок дітям громадян. В разі відсутності спадкоємця акції розподіляються між всіма акціонерами – громадянами України.
  Наглядові Ради національних та комунальних компаній мають складати тільки уповноважені представники від територіальних громад областей, яких уповноважено на загальних зборах/конференціях територіальних громад. Уповноважені представники досвідчені люди – громадяни, що проявили себе фахівцями і спеціалістами, які мають повагу серед більшості громадян громад.
  Наглядові Ради обирають/призначають вище керівництво національних та комунальних компаній із числа досвідчених громадян України і/або наймають досвідчених менеджерів, які не є громадянами України та укладають із ними відповідний контракт, у якому визначають умови прибуткової діяльності та мотивацію якісного управління. Прибуток національних та комунальних компаній розподіляється на 30% для мотивації персоналу/робітників, 20% на розвиток/реновацію виробництва, 50% на дивіденди акціонерам. Податки та збори для національних та комунальних компаній мають бути не більше 2% з обороту. Податок на фонд оплати праці – збір ЄСВ має бути 10%. Податок на прибуток громадян працівників компаній та акціонерів (власників акцій) – 10% із сум прибутку до єквіваленту 800$.
  Дивіденди, нараховані щорічно, мають бути виплаченими акціонерам або за бажанням акціонера можуть бути капіталізовані на подальший розвиток національної або комунальної компанії.
 3. Тарифи на природній газ для споживання громадянами України не можуть перевищувати 30% від собівартості видобутку та транспортування до споживача.
 4. Ціна газу для централізованого опалення (ТЄС та котелень і топочних) не може перевищувати 30% від осбівартості видобутку та транспортування до комунального підприємства, котельні або прибудинкової топочної.
 5. Ціна на електричну енергію для громадян України не може перевищувати 100% від собівартості, враховуючи транспортування національними мережами та мережами обленерго.
 6. Основні соціальні стандарти, які потрібно встановити та внести зміни до законів.
  6.1. Мінімальна пенсія має дорівнювати прожитковому мінімуму, який не може бути нижче стандарту ООН в 5.14 долара на день.
  6.2. Неоподатковуваний мінімум не може бути нижчою за мінімальну заробітну плату.
  6.3. Мінімальна заробітна плата не може бути нижче ніж 2 мінімальні пенсії.
  6.4. Сумарний платіж за ЖКП не може бути вище 30% мінімальної пенсії для непрацюючих і вище 30% мінімальної заробітної плати для працюючих.
 7. Надра, а відповідно національні та комунальні компанії, що здійснюють (починають новий) видобудок мають належати всім громадянам України, що народилися в Україні в сім’ях українців та проживають на територіх відповідної теріторіальної громади.
 8. Земля для агропромислового виробництва та видобування із надр має належати громадянам України, що народилися в Україні в сім’ях українців на праві власності, які проживають у територіальній громаді. Для цього має бути утворено комунальну земельну компанію на зборах/конференції територіальної громади, що прийняли на зборах/конференціях рішення об’єднатися або для створення комунального земельного або іншої компанії.
 9. Ліси та лісосмуги мають належати територіальним громадам на балансі комунальних компаній, утворених на зборах/конференціях територіальних громад і належати всім жителям територіальної громади – громадянам України, що народилися в Україні в сім’ях українців.
 10. Водні ресурси (водойми, річки) мають належати теріторіальним громадам на території яких вони є та перебувати у власності всіх громадян України, народжених в Україні в сім’ях українців на балансі комунальних водних компаній, акціонерами яких мають бути громадяни України, народжені в Україні в сім’ях українців та проживають в межах територіальної громади.
 11. Внести поправки до законодавства України (заборонити), що чиновники – посадові особи не повинні обиратись депутатами місцевих та Народними депутатами України.
  11.1. Депутатами мають обиратися люди, громадяни України, що народилися в сім’ях українців, мають вищу освіту, бажано вчений ступінь, досвід роботи за спеціальністю та громадської діяльності не менше п’яти років, відомі серед жителів територіальних громад виборчого округу, які були обрані депутатами місцевих рад перед тим як їх буде делеговано на зборах/конференції територіальних громад до Верховної Ради України. Делегування кандидатів у депутати має відбуватися на зборах/конференціях органів самоорганізаціїї населення, а після на зборах/конференціях територіальних громад відповідного виборчого округу, де найкращі за рецтингом делеговані кандидати, що мають більш переваг за своїми діловими та громадянськими якостями можуть бути висунуті кандидатами у відповідні місцеві ради та до Верховної Ради України – законотворчого органу влади.
  11.2. Відкликання депутата здійснюється на зборах органів самоорганізації населення, які його висували та обирали, та зборами/конференціями територіальніх громад, які надавали письмові повноваження депутату місцевої ради або Народному депутату України.
 12. Громадяни України, що не приймають участі у референдумах (місцевих та державному), виборах (місцевих та державних), зборах/конференціях територіальних громад, в органах самоорганізації населення, втрачають громадянство, а іх акції національних та комунальних компаній розподіляються між всіма акціонерами відповідної компанії.
 13. Внести доповнення в розділ СИСТЕМА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (ст.5 ЗУ “Про місцеве самоврядування”):
 • ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА (район в місті з районним поділом, міста без районного поділу, селища і села) створюється на Загальних зборах жителів (громадян України) або Конференції представників від кожного багатоповерхового будинку, кварталу або вулиці приватного сектора, уповноважених делегатів на зборах органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних, квартальних комітетах самоорганізації жителів), на якому затверджується СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ і положення про МІСЦЕВІ РАДИ, виконавчІ комітети рад, інші органах місцевого самоврядування та органи державної влади (суд, прокуратура, поліція, та ін. органи), а також на зборах/конференції передаються/делегуються повноваження депутатам і органам влади;
 • МІСЦЕВІ РАДИ (районні у місті, міській, селищній, сільській) засновуються на Загальних зборах/Конференціях представників жителів територіальної громади шляхом затвердження Положення про місцеву раду, а також обираються представники територіальної громади (шановні, грамотні і досвідчені люди) до Спостережноїї Ради Місцевої Ради для контролю за діяльністю депутатів та найнятих службових осіб – виключно досвідчених фахівців, що мають знання і стаж роботи, які проживають на території громади та відомі місцевому населенню громадяни України, що народилися в Україні в сім’ї українців;
 • ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЦЕВИХ РАД – створюються на зборах/конференціях територіальних громад шляхом затвердження Положень про них, в яких призначається Спостережна Рада з числа шанованих жителів громад, а керівники виконавчих комітетів наймаються Спостережними Радами з числа грамотних і досвідчених фахівців, які проживають на території громад;
 • Староста обирається на зборах/конференції жителів села або селища в межах територіальної громади;
 • ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ – будинкові, вуличні, квартальні комітети самоорганізації, створені на загальних зборах/конференціях жителів багатоповерхових будинків, мікрорайонів, вулиць і кварталів приватного сектора для вирішення спільних питань місцевого значення, участі в управлінні та громадській діяльності територіальної громади.
 1. КОРУПЦІЯ – неприпустима! ДОВІЧНЕ УВ’ЯЗНЕННЯ!
  Корупціонер – службова особа, державний діяч, що володіє матеріальними благами на велику суму, більшу ніж він реально має підтверджений дохід і сплачені податки і збори, а також така службова особа, державний діяч, що скоїв хабарництво, ща має бути фактичними обставинами для правової кваліфікації злочину і притягнення до кримінальної відповідальності.
  Хабарникам – 10 років позбавлення волі!
 2. Внести зміни до законодавства України про ПОДАТКИ І ЗБОРИ (ст. 67 КУ):
 • мають збиратися в фінансових органах територіальних громад і 25% передаватися до ДЕРЖАВННОГО БЮДЖЕТУ для виконання ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ своїх основних функцій – оборона і безпека, зовнішні міжнародні відносини, регулювання (а не управління) соціально-економічною діяльністю (а не політикою) шляхом впровадження регуляторів, розвиваючих і стимулюючих галузі економіки і діяльність територіальних громад;
 • 75% податків і зборів мають залишатися в ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ;
 • митні збори, акцизи і мита що надходять до ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ мають використовуватися для підтримки розвитку галузей економіки територіальних громад загальнодержавного призначення, спрямовуватись на підтримку та стимулювання конкурентоспроможних вітчизняних виробників продукції на зовнішні ринки;
 • податки та збори на дороги мають збиратися і залишатися в громадах, а 30% із них передаватись до Національної акціонерної компанії Укравтобуд для будівництва доріг міжобласного та державного значення.
  КЕРУЮЧИСЬ Міжнародним правом, Загальною Декларацією прав людини, Декларацією про Державний суверенітет України, Постановою ВРУ Про збори громадян за місцем проживання від 17 грудня 1993 р., Конституцією України, Рішеннями КСУ, законодавством України, ВИМАГАЄМО:
 1. Скасувати тарифи на ЖКП, які не відповідають такому соціальному стандарту – сумарна вартість ЖКП не може бути вище 30% мінімальної пенсії для непрацюючих і вище 30% мінімальної заробітної плати для працюючих.
 2. Скасувати Постанову Кабінету Міністрів України №1325 від 28 грудня 2020 року, якою встановлено фіксовані ціни на електроенергію для всіх побутових споживачів та повернути раніше встановлені пільги, а саме: пільги для багатодітних сімей, пільги для мешканців гуртожитків, пільги для перших ста кіловат електричної енергії та пільги для електроопалення.
 3. Скасувати постанови № 2765-2787 від 30 грудня 2020 року Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), якими остання затвердила підвищення тарифів на розподіл газу з 1 січня 2021 року.
 4. Оприлюднити технічно та економічно обґрунтовані розрахунки формування цін на газопостачання та газорозподіл, а також цін на ринку електроенергії в Україні, що стали підставою для підвищення тарифів відповідно до постанов НКРЕКП №№ 2765-2787 від 30 грудня 2020.
 5. Зупинити дію Указу від 10 вересня 2014 року № 715/2014 про створення НКРЕКП, як такий, що не відповідає Коституції України та ліквідувати НКРЕКП.
 6. Прийняти Закон України про запровадження Єдиної Державної Системи Моніторингу показників виробництва, постачання, транспортування, споживання паливно-енергетичних ресурсів та оплати послуг, як єдиний державний інструмент збирання, накопичення, опрацювання та аналізу інформації для прийняття оперативних та стратегічних рішень для сталої реалізації реформ із стратегічного розвитку економіки України, проект якого зареєстрований під номером 3359.
 7. Націоналізувати – повернути народу України право власності відповідно ст. 13 Конституції України на всі об’єкти видобування, переробки та постачання енергетичних ресурсів та утворити Національні акціонерні компанії та комунальні акціонерні компанії, розподіливши акції таких компаній між громадян України, народжених в Україні в сім’ях українців та проживають в територіальних громадах України.
 8. Встановити плату за житло і комунальні послуги не більше 15 відсотків фактично отриманого сукупного доходу сім’ї відповідно діючої Постанови ВРУ Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України від 18 березня 1999 року N 512-XIV.
 9. Внести відповідні зміни до Законів України та прийняти Закони, які визначені в п.п. 1 – 15 за суттю та перелічені в Акті беззпосереднього волевиявлення громадян України від 17 січня 2021 року.
 10. Звернутись до Генеральної прокуратури внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування за фактичним обставинами, викладеними в даному Акті безпосереднього волевиявлення громадян України, а саме прийняття Законів, Указів, Постанов і Розпоряджень у неконституційний спосіб, службову недбалість, завдання матеріальної та моральної шкоди громадянам України незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, що відповідають правовій кваліфікації статей Кримінального Кодексу України та Адміністративного Кодексу України.
 11. Відправити у відставку Кабінет міністрів України та притягнути до кримінальної відповідальності всіх службових осіб, хто приймав рішення та закони, що не відповідають Конституції України та законодавсту України.
 12. Повідомити особисто кожного із членів Ініціативної групи, що підписали дане протестне звернення на протязі 5 – 10 днів з дня отримання даного протестного звернення, про результати прийнятих рішень та здійснення заходів щодо протестних вимог даного Акту безпосереднього волевиявлення громадян України.
  17 січня 2021 року місто проведення зборів…..
  Голова зборів
  Секретар зборів
  члени ініціативної групи:
  .
  .
  громадяни України:
  .
  .
  .
  Додаток № 1:
 • Протокол зборів громадян за місцем проживання (протесту) на … аркушах;
 • Реєстр учасників зборів що прийняли участь у зборах за місцем проживання (протесту) та підпримали рішення зборів на … аркушах;
  ПРОТОКОЛ № 1
  зборів громадян України, членів територіальної громади – жителів Протестного району м. Міста, Області області.
  17.01.2021 р. м. Містове, вул. Протестна, буд. 17.
  Початок зборів: – 11.00
  Присутні:
  Громадяни України, члени територіальної громади Протестного району м. Міста, які проживають на території мікрорайону …. :
 1. Призвище Ім’я по батькові
 2. Призвище Ім’я по батькові
  Голови будинкових та вуличних комітетів:
 • Комітет самоорганізаціі буд. № по вул. Вуличній – Пртизвище Ім’я по батькові
 • Голова вулчиного комітату № – ХХ – Призвище Ім’я по батькові
  Запрошені:
 • представник від місцевої влади – посада – Пртизвище Ім’я по батькові
 • депутат місцевої ради – Пртизвище Ім’я по батькові
 • Народний депутат України – Пртизвище Ім’я по батькові
 • Голова Громадської організації … – Пртизвище Ім’я по батькові
  Відкриття зборів:
  СЛУХАЛИ: доповідача Іванова Івана Івановича
  Учасниками зборів з правом голосу є 150 жителів (будинку, кварталу, мікрорайону, міста, села, селища) … , які зареєструвалися в Реєстрі учасників зборів № 1 від 17.01.2021 р.
  Реєстр є додатком до Протоколу зборів, який свідчить про кількість учасників зборів, а саме безпосередньо жителів (будинку, кварталу, мікрорайону, міста, села, селища) …..
  Також в зборах прийняли участь Голови будинкових і вуличних комітетів та інші жителі, а також запрошені ……… які зареєструвалися.
  Оголошено регламент зборів: – доповідач – до 15 хвилин, виступ – до 5 хв., репліка – до 1 хв., збори провести за 2 години;
  Запропоновано обрати Голову Зборів та Секретаря Зборів для ведення та фіксації Зборів, а також лічильну комісію для підрахунку голосів при голосуванні у кількості 3 – 5 учасників Зборів.
  ВИСТУПИЛИ: Петров Петро Петрович, який запрпонував обрати Головою Зборів Сергєєва Сергія Сергійовича, а Секретарем Зборів Свєтланову Світлану ванівну;
  ВИРІШИЛИ:
 • винести на голосування питання затвердження регламенту Зборів;
 • питання обрання Голови Зборів та Секретаря Зборів;
 • питання обрання лічильної комісії у складі 3 – 5 осіб.
  ГОЛОСУВАЛИ: (по кожному питанню окремо)
 • «За» – 150
  -«Проти» – 0
  -«Утримались» – 0
  РІШЕННЯ прийнято відкритим голосуванням 150 учасниками (одноголосно).
  СЛУХАЛИ: Голову Зборів …
  Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст.3 КУ).
  Відповідно ст. 5 Конституції Украхїни, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
  Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу.
  Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції. Однак ні воєнного, ні надзвичайного стану не встановлено, а права і свободи громадян порушено неконституційними діями посадовими особами органів державної влади.
  Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.
  Ми, люди, громадяни України, члени територіальної громади Протестного району м. Міста, використовуючи своє право – людини по народженню, згідно Міжнародного права та Загальної Декларації прав людини, громадянина України, відповідно до Конституції України, члена територіальної громади у відповідності до Європейської Хартії місцевого самоврядування, ст.ст. 3, 5, 8, 13, 14, 19, 22, 24, 41, 50, 56, 64, 69, 140, 142,143 Конституції України, маємо право саморганізуватися, самовизначитися та прийняти рішення здійснювати владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також право таку форму безпосереднього народного волевиявлення як ПРОТЕСТ.
  Діями/бездіяльністю узурпованої державою, її органами та посадовими особами влади порушено конституційні права і свободи людей, громадян України та завдано матеріальної та моральної шкоди незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, а саме встановлено тарифи на житлово- комунальні послуги, які перевищують цівілізовані норми (стандарти) споживання. Вартість послуг ЖКП стала значно більшою ніж 30% мінімальної пенсії для непрацюючих і 30% мінімальної заробітної плати для працюючих, а багатьох громадян навіть значно вище ніж вони мають доходи та пенсії.
  Також таке підвищення тарифів на ЖКП здійснено в період “карантину”, введеного в спосіб, що суперечить Констиуції України з порущенням прав і свобод людини, громадянина України, а також протирічить Рішенням прийнятим КМУ, якими визначено, що: “На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється:
 • нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;
 • припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі;
 • примусове виселення із житла та примусове стягнення житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах, кімнат, житлових секцій чи блоків у гуртожитках, інших жилих приміщень), що належить на праві приватної власності громадянам України, під час примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги;
 • примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг із жилих приміщень у будинках державного, громадського житлового фонду та житлового фонду соціального призначення.”
  Такі Рішення органів державної влади порушують права і свободи людей, громадян України, про що зазначено у Рішенні Конституційного Суду України від 28 серпня 2020 року № 10-р/2020.
  Запропонував висловити протест неконституційним діям центральної влади (КМУ та НКРЕКП) шляхом складення письмового Акту безпосереднього волевиявлення громадян України, проект якого зачитав і запропонував затвердити його та підписати всім учасникам Зборів та таким громадянам, що приєдналися та підтримали таке звернення з вимогами до центральної влади (додаток на …. аркушах) та направити його до Президента України, Верховної Ради України та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.
  ВИРІШИЛИ:
 • винести на голосування затвердження протестного звернення “Акту безпосереднього волевиявлення громадян України” і направлення його за підписами всіх учасників, що зраеєструвалися у Реєстрі учасників зборів до Президента України, Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для прийняття конституційних Рішень.
  ГОЛОСУВАЛИ:
  «За» –
  «Проти» –
  «Утримались» –
  РІШЕННЯ прийнято відкритим голосуваннням …. учасниками (більшістю).
  СЛУХАЛИ:
 • …………….. про доцільність об’єднання інтересів жителів (будинку, кварталу, мікрорайону, міста, села, селища) …. і створенню Комітету самоорганізаціі (будинку, кварталу, мікрорайону, міста, села, селища) … та створення ініціативної групи по відновленню конституційного ладу в Україні та вирішенні місцевих інтересів жителів (будинку, кварталу, мікрорайону, міста, села, селища) …, доручивши Ініціативній групі здійснювати підготовку та проведення зборів/конференції жителів, громадян України з метою безпосереднього волевиявлення громадян України та створення органу самоорганізації населення.
  ВИРІШИЛИ:
 • винести на голосуванння питання створення Ініціативної групи по відновленню конституційного ладу в Україні та вирішенні місцевих інтересів жителів (будинку, кварталу, мікрорайону, міста, села, селища) у кількості осіб – за власним бажанням учасників Зборів, які будуть взаємодіяти з жителями та органами місцевого самоврядування і органами державної влади в загальних інтересах жителів (будинку, кварталу, мікрорайону, міста, села, селища) – громадян України.
  ГОЛОСУВАЛИ:
  «За» –
  «Проти» –
  «Утримались» –
  РІШЕННЯ прийнято відкритим голосуваннням …. учасниками (більшістю).
  ВИРІШИЛИ:
  СЛУХАЛИ: Іванова Івана Івановича про необхідність проведення зборів ініціативної групи з піготовки створення Комітету самоорганізації (будинку, кварталу, мікрорайону, міста, села, селища); про залучення всіх жителів до співпраці по створенню Комітету самоорганізації; про інформування громадян про діяльність ініціативної групи; запропоновано проводити Збори громадян кожної суботи з 12.00 до 14.00 у приміщенні Дому культури за адресою вул. Протестна 17.
  ВИРІШИЛИ:
 • винести на голосування питання проведення зборів ініціативної групи з піготовки створення Комітету самоорганізації (будинку, кварталу, мікрорайону, міста, села, селища) із залученням всіх жителів до співпраці по створенню Комітету самоорганізації та інформування громадян про діяльність ініціативної групи, а також проводити Збори громадян кожної суботи з 12.00 до 14.00 у приміщенні Дому культури за адресою вул. Протестна 17.
  ГОЛОСУВАЛИ:
  «За» –
  «Проти» –
  «Утримались» –
  РІШЕННЯ прийнято відкритим голосуваннням …. учасниками (більшістю).
  СЛУХАЛИ: Голову зборів Петрова Петра Петровича про необхідність створення інформаційної листівки для інформування жителів про діяльність ініціативної групи та використання соціальних мереж. Для цього обрати редакційну колегію та розподілити функції між членами редакційної колегії.
  ВИРІШИЛИ:
 • винести на голосуванння питання створення інформаційної листівки для інформування жителів про діяльність ініціативної групи та використання соціальних мереж. Для цього обрати редакційну колегію та розподілити функції між членами редакційної колегії.
  ГОЛОСУВАЛИ:
  «За» –
  «Проти» –
  «Утримались» –
  РІШЕННЯ прийнято відкритим голосуваннням …. учасниками (більшістю).
  УХВАЛИЛИ:
 1. Підтримати мирні протести громадян України щодо неконституційних та не людських тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні.
 2. Затвердити протестне звернення “Акт безпосереднього волевиявлення громадян України” і направити його за підписами всіх учасників, що зраеєструвалися у Реєстрі учасників зборів до Президента України, Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для прийняття конституційних Рішень.
 3. Створити Ініціативну групу групи по відновленню конституційного ладу в Україні та вирішенні місцевих інтересів жителів (будинку, кварталу, мікрорайону, міста, села, селища) і створенню органу самоорганізації населення – Комітету самоорганізації, якій доручити взаємодіяти з жителями та органами місцевого самоврядування і органами державної влади в загальних інтересах жителів (будинку, кварталу, мікрорайону, міста, села, селища) – громадян України, провести Збори (засіданя) Ініціативної групи розробити план дій щодо організації процесу підготовки та проведення Загальних зборів/Конференції та надати пропозиції на наступних Зборах/Конференції.
 4. Створити інформаційну листівку для інформування жителів про діяльність ініціативної групи та використовувати соціальні мережі для інформування жителів, а також обрати редакційну колегію та розподілити функції між членами редакційної колегії щодо виготовлення Інформаційної листівки.
 5. Повідомити місцеві та державні органи влади про створення Ініціативної групи та співпраці із ними для реалізації конституційних прав і свобод громадян України – жителів (будинку, кварталу, мікрорайону, міста, села, селища) та створенню органу самоорганізаціїї населення – Комітету самоорганізації (будинку, кварталу, мікрорайону, міста, села, селища)….
 6. Ініціативній групі та учасникам Зборів розпочати активну діяльність по залученню всіх жителів (будинку, кварталу, мікрорайону, міста, села, селища) до участі у створенні Комітету самоорганізації для вирішення всіх питань місцевого значення.
  Голова зборів
  Секретар зборів
  Члени Ініціативної групи:
  1.
  2.
  3.
  Додаток до Протоколу Зборів громадян
  від 17.01.2021 р.
  Реєстраційний лист
  учасників Зборів громадян України за місцем проживання – членів територіальної громади – жителів Протестного району м. Міста, Області області.
  17.01.2021 р. м. Містове, вул. Протестна, буд. 17.
  № ПІБ Місце проживання Номер телефону Підпис
  Призвище Ім*я Побаткові индекс, вулиця, будинок,
  Голова зборів
  Секретар зборів
  Члени ініціативної групи:
 7. 2. 3. Додаток №2 до Акту безпосереднього волевиявлення громадян України. Витяг із Конституції України щодо прав і свобод людей, громадян України, які порушуються органами державної влади, та мають ознаки узурпації влади, що відображено в статтях Законів, прийнятих Верховною Радою України, Постановах та Указах президента України, Постановах і Розпорядженнях Кабінету Міністрів України, що є порушенням конституційних прав і свобод людини і громадянина, які не можуть бути обмежені або скасовані, а прийняті законодавчі та нормативні акти не можуть звужувати зміст та обсяг існуючих прав і свобод. Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону. Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом. Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло. Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена. Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції. Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ (действует по настоящее время) Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 18, ст.159 ) Значне падіння життєвого рівня населення в результаті підвищення цін на споживчі товари, зростання заборгованості по заробітній платі і пенсіях зумовлює подальше збільшення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги. Для забезпечення конституційних прав громадян України і недопущення звуження їх змісту та обсягів (статті 22 і 48 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
  1. Встановити плату за житло і комунальні послуги не більше 15 відсотків фактично отриманого сукупного доходу сім’ї. Рівень сукупного доходу сім’ї і частка плати за житлово-комунальні послуги у цьому доході встановлюються на підставі декларування доходів усіх членів сім’ї.
  2. Заборонити Кабінету Міністрів України, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам і організаціям незалежно від форм власності відключати жилі приміщення від енерго-, тепло-, водо- і газопостачання та відселяти із житла громадян у разі невнесення ними плати за житлово-комунальні послуги у зв’язку з невиплатою заробітної плати або пенсії і непризначенням субсидії.
  3. Виконання Постанови Верховної Ради України “Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України” покладається на Кабінет Міністрів України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
  4. Генеральному прокурору України взяти під контроль виконання цієї Постанови.
   Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
   м. Київ, 18 березня 1999 року
   N 512-XIV
   Додаток №3 до Акту безпосереднього волевиявлення громадян України.
   ЩОДО ПРАВОМІРНОСТІ ДІЙ НКРЕКП З ПІДНЯТТЯ ТАРИФІВ.
   Національна комісія регулювання електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) це є той орган, який встановлює для населення України (побутовим споживачам і не тільки), яку ціну сплачувати за газ, світло, тепло в оселях українців, вартість розподілу природного газу та електричної енергії тощо.
   Цей орган напряму підпорядкований Президенту України, який, відповідно до статті 102 Конституції України є гарантом Конституційних прав людини і громадянина.
   Указом Президента України № 694/2014 від 27.08.2014 року було створено (НКРЕКП), що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
   10 вересня 2014 року Президентом України П. Порошенко було постановлено Указ № 715/2014 «Про затвердження положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», згідно з якого новостворений орган (НКРЕКП) було підпорядковано особисто Президенту України.
   До уваги громадян України, потенціальних споживачів комунальних послуг, що згідно статті 3 Конституції України «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
   Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави».
   Згідно Закону України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 року № 742-VII редакцію статті 106 Конституції України, яка визначала повноваження Президента України, змінено, внаслідок чого Президента України позбавлено повноважень утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати міністерства та інші органи виконавчої влади, призначати керівників центральних органів виконавчої влади та звільняти їх з посади. (тим паче затверджувати їх чисельний склад)
   Згідно ч. 3 ст. 106 Конституції України Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України має право видавати укази і розпорядження.
   Ні Конституцією України, а ні законами України не передбачено надання Президентові України повноважень на створення нового державного колегіального органу, рішення якого є обовязковими для виконання субєктами природніх монополій та споживачами товарів, що виробляються цими субєктами природних монополій.
   Укази Президента України мають грунтуватися на Конституції України, Цивільному кодексу України та на інших актах цивільного законодавства України (Законах).
   Тобто, п’ятим Президентом України, сворено, незаконний дорадчий орган, якого він власним рішенням (Указом) незаконно наділив повноваженнями державного органу, і який на сьогоднішній день «колотить» усю Україну своїми безглуздими, незаконними рішеннями, якими захищаються насмперед інтееси декількох олігархичних груп, таких як: група Ахметова, група Фірташа – Льовочкіна, Коломойського та власне інетерси само Президента України, а не населення України, її побутових споживачів.
   Згідно статті 5 Конституції України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.
   Згідно статті 13 Конституції України від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
   Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності народу відповідно до закону.
   Власникові, відповідно до статті 317 Цивільного кодексу України (далі – ЦК), належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.
   Суб’єктами права власності є Український народ…. Усі суб’єкти права власності є рівними перед законом (ч.ч. 1, 2 ст. 318 ЦК).
   Таким чином, всупереч статті 75 Конституції України Президент України перебрав на себе повноваження єдиного законодавчого органу в Україні, яким є парламент – Верховна Рада України, та прийняв нормативні акти (Укази), які не відповідають Конституції України та Закону України від 21.02.2014 року № 742-VII, а отже – є незаконними.
   Визначення Верховної Ради України єдиним органом законодавчої влади означає, що жоден інший орган державної влади не уповноважений приймати закони. (п. 1 результативної частини Рішення Конституційного Суду України від 17.10.2002 року № 17-рп/2002)
   Згідно ст 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   Відповідно до положення пункту 31 частини першої статті 106 Конституції України (254к/96-ВР) повноваження Президента України визначаються виключно Основним Законом України (254к/96-ВР). На цю обставину неодноразово вказував Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 10.04.2003 року № 7-рп/2003, Рішенні від 07.04.2004 року № 9-рп/2004 в яких зазначено, що «повноваження Президента України вичерпно визначені Конституцією України, а це унеможливлює прийняття законів, які встановлювали б інші його повноваження».
   Згідно ст. 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
   Президент України мав би бути взірцем законослухняності та припинити дію пагубних Указів, таких як Указ № 694/2014 від 27.08.2014 року та Указ № 715/2014 від 10.09.2014 року.
   Президент України Зеленський В.О. має скасувати Указ Президента України № 694/2014 від 27.08.2014 року «Про створено Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», а також Указ № 715/2014 від 10.09.2014 року «Про затвердження положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
   У своєму Рішенні від 10 листопада 2011 року № 15-рп/2011 Конституційний Суд України вказав (п. 3.1.) на те, що Україна, як соціальна, правова держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Держава захищає права споживачів, ………. , сприяє діяльності громадських організацій споживачів (ст. 1, частина четверта статті 13, частина перша, четверта статті 42 Конституції України).

© Times of Ukraine

Leave a Reply