ЄС скасовує торговельні обмеження українського експорту – The EU removes trade restrictions on Ukrainian exports

27 квітня Європейська комісія запропонувала скасувати всі торговельні обмеження для українських товаровиробників. Ідеться про квоти, мита й антидемпінгові заходи, запроваджені на українську металургію.

Остаточно це рішення у ЄС збираються ухвалити найближчими тижнями. Спеціально для України його планують узгодити в пришвидшеному режимі.

Якщо рішення Єврокомісії підтримають усі країни ЄС, воно стане безпрецедентним за всю історію існування Євросоюзу. Ще ніколи там не робили таких торговельних поступок жодній іншій країні.

Європейський ринок – чи не єдиний ринок збуту, який залишився в українських товаровиробників, тож скасування мит та обмежень виявиться для них більш ніж доречним.

Європейський Союз – найбільший торговельний партнер України.

За даними Держстату, у 2021 році експорт українських товарів та послуг до ЄС сягнув 26,8 млрд дол. Обсяг імпорту 27 країн ЄС в Україну становив 28,9 млрд дол.

Абсолютні цифри товарного обороту з ЄС зростали з 2015 року. Винятком став лише кризовий для світу 2020 рік. Попри це, за останні шість років обсяги експорту збільшилися більш ніж удвічі, імпорту – на 88%.

Частка країн ЄС в українському експорті за цей час зросла з 34% до майже 40%.

Наразі найбільші статті українського експорту до Євросоюзу – чорні метали, залізні руди, зерно та олія, на які припадає близько половини українського експорту.

© Times of Ukraine

. . . .

On April 27, the European Commission proposed removing all trade restrictions on Ukrainian producers. These are quotas, duties and anti-dumping measures imposed on Ukrainian metallurgy.

Finally, the EU is going to make this decision in the coming weeks. Especially for Ukraine, it is planned to agree on an accelerated regime.

If the decisions of the European Commission are supported by all EU countries, it will be unprecedented in the history of the European Union. No other country has ever made such trade concessions there.

The European market is almost the only market left for Ukrainian producers, so the abolition of duties and restrictions will be more than appropriate for them.

The European Union is Ukraine’s largest trading partner.

According to the State Statistics Service, in 2021 the export of Ukrainian goods and services to the EU reached 26.8 billion dollars. The volume of imports of 27 EU countries to Ukraine amounted to 28.9 billion dollars.

Absolute figures for trade with the EU have been growing since 2015. The only exception was the crisis year 2020 for the world. Nevertheless, over the past six years, exports have more than doubled and imports by 88%.

The share of EU countries in Ukrainian exports during this time increased from 34% to almost 40%.

Currently, the largest items of Ukrainian exports to the European Union are ferrous metals, iron ore, grain and oil, which account for about half of Ukrainian exports.

© Times of Ukraine

Leave a Reply