Мільярди російських грошей в Швейцарії більше не таємниця – Billions of russian money in Switzerland is no longer a secret

За даними швейцарського уряду, кошти центробанку росії в Швейцарії становлять майже 7,4 млрд франків (8,3 млрд доларів).

Єврокомісія завершила розробку 11 пакету санкцій проти рф, який буде зосереджений на підсиленні ефективності попередніх обмежень, а також включатиме питання експорту до росії.

Швейцарія підтримує зусилля ЄС щодо можливого використання активів центробанку рф для відновлення України.

Федеральний департамент з економічних питань, освіти та досліджень проінформував про це уряд 10 травня. Уряд нагадав, що 29 березня він ухвалив рішення “зробити резерви та активи обов’язковими для звітності”. Надання такої звітності “залишиться обов’язковим” протягом “кожного триместру”.

У рамках ЄС ведуться дискусії щодо можливості використання активів цб рф в інвестиційних цілях та спрямування їх доходів на відновлення України. Швейцарія уважно стежить за цим досьє.

Офіційний представник SECO Фабіан Майєнфіш обмежився посиланням на повідомлення уряду про те, що в ЄС зараз точаться дискусії про можливе використання російських активів в інвестиційних цілях, щоб потім направити отримані доходи на відновлення України.

Швейцарія “уважно стежить за цими дискусіями”, але поки що відомство не може надати додаткову інформацію”, повідомив Майєнфіш.

© Times of Ukraine

. . . .

According to the Swiss government, the funds of the central bank of russia in Switzerland amount to almost 7.4 billion francs ($8.3 billion).

The European Commission has completed the development of the 11th package of sanctions against russian federation, which will focus on strengthening the effectiveness of previous restrictions, and will also include the issue of exports to russia.

Switzerland supports the EU’s efforts regarding the possible use of the assets of the central bank of the russian federation for the reconstruction of Ukraine.

The Federal Department of Economic Affairs, Education and Research informed the government about this on May 10. The government recalled that on March 29, it decided to make reserves and assets mandatory for reporting. Such reporting will remain mandatory during each trimester.

Within the framework of the EU, there are discussions about the possibility of using the assets of the central bank of russian federation for investment purposes and directing their income to the restoration of Ukraine. Switzerland is closely following this dossier.

SECO’s official representative, Fabian Maienfisch, limited himself to referring to the government’s announcement that the EU is currently discussing the possible use of russian assets for investment purposes, and then directing the proceeds to the reconstruction of Ukraine.

“Switzerland is closely following these discussions, but the agency cannot provide additional information yet”, Mayenfisch said.

© Times of Ukraine

Leave a Reply