Проблема обміну старих доларових банкнот в Україні – The problem of exchanging old dollar banknotes in Ukraine

Проблеми з прийомом іноземної валюти зберігаються. Обмінювати зношену купюру й раніше було складно. З початком війни проблема стала масовою.

Нацбанк всерйоз взявся за вирішення проблеми з обміном старої/зношеної інвалюти. Відлік ведеться з моменту ухвалення регулятором постанови № 75 (набула чинності 21 червня 2023), якою НБУ заборонив банкам та небанківським обмінникам відмовляти клієнтам у прийомі справжніх іноземних банкнот, незалежно від року їх випуску.

Причина для відмови може бути лише одна – фальшивка. Але якщо детектори та лічильники в касі підтвердили справжність купюри, то у фінансистів, за постановою № 75, є два варіанти дій:

  • обміняти банкноту за поточним курсом;
  • прийняти її на інкасо (прийом старої, значно пошкодженої інвалюти) за поточною комісією для цієї послуги, розмір якої має вказуватися на касі, та повідомити терміни проведення операцій.

Відмовляти клієнтам у прийомі такої готівки фінустанови не мають права.

Фінансистам заборонили стягувати зі споживачів комісії за прийом старої інвалюти чи відмовляти у її обміні. Йдеться про так званий «білий» долар 1996 року випуску, який не хотіли обмінювати за тими самими правилами, що й новий – «синій» 2010 року. За валютообмін старих купюр із людей стягували до 5% комісії або встановлювали занижений курс.

© Times of Ukraine

. . . .

Problems with accepting foreign currency persist. It used to be difficult to exchange a worn bill. With the beginning of the war, the problem became massive.

National Bank seriously tackled the problem of exchanging old/worn currency. The countdown starts from the moment the regulator adopted Resolution No. 75 (entered into force on June 21, 2023), by which the NBU prohibited banks and non-bank money changers from denying customers the acceptance of genuine foreign banknotes, regardless of the year of their issue.

There can be only one reason for refusal – fake. But if the detectors and counters at the cash register have confirmed the authenticity of the bill, financiers, according to Resolution No. 75, have two options:

  • exchange the banknote at the current exchange rate;
  • accept it for collection (acceptance of old, significantly damaged foreign currency) for the current fee for this service, the amount of which must be indicated at the cash register, and notify the dates of operations.

Financial institutions do not have the right to refuse such cash to clients.

Financiers were prohibited from charging consumers commissions for accepting old currency or refusing to exchange it. It is about the so-called “white” dollar of 1996 issue, which they did not want to exchange according to the same rules as the new – “blue” dollar of 2010. People were charged a commission of up to 5% or set an undervalued exchange rate for currency exchange of old notes.

© Times of Ukraine

Leave a Reply