Країни Балтії готові допомогти з експортом українського зерна – Baltic countries are ready to help with the export of Ukrainian grain

Країни Балтії готові надати потужності своїх п’яти великих портів для участі в безпечному експорті українського зерна на світові ринки. Про це 25 липня заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс.

“Балтійські країни мають п’ять портів, які можуть використовуватися для безпечного транспортування набагато більшої кількості українського зерна. Ми офіційно пропонуємо, щоб Європейська комісія допомогла нам збільшити спроможності залізниці для Балтійського шляху”, – сказав Ландсберґіс.

Єврокомісія вже отримала відповідне звернення від країн Балтії щодо організації Балтійського шляху для транспортування українського зерна, відповідні пропозиції наразі вивчаються.

17 липня росія оголосила про вихід із зернової угоди з 19 липня здійснює цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в українських портах. Пошкоджень зазнала інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників.

Країни Балтії роблять багато для України. При цьому, у травні 2023 р. Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня.

Уряди згаданих країн наполягають на продовженні такої заборони на імпорт українського продовольства, принаймні, до кінця поточного року, за збереження можливості транзиту українського зерна через “коридори солідарності” до інших країн ЄС та на світовий ринок.

© Times of Ukraine

. . . .

Baltic countries are ready to provide the capacity of their five large ports to participate in the safe export of Ukrainian grain to world markets. This was stated by the Minister of Foreign Affairs of Lithuania, Gabrielus Landsbergis, on July 25.

“The Baltic countries have five ports that can be used to safely transport a much larger amount of Ukrainian grain. We are officially proposing that the European Commission help us increase the railway capacity for the Baltic route,” said Landsbergis.

European Commission has already received a relevant application from the Baltic countries regarding the organization of the Baltic route for the transportation of Ukrainian grain, the relevant proposals are currently being studied.

On July 17, Russia announced its withdrawal from the grain agreement, and since July 19, it has been carrying out a targeted air attack on grain terminals in Ukrainian ports. The infrastructure of international and Ukrainian traders and carriers was damaged.

Baltic countries do a lot for Ukraine. At the same time, in May 2023, European Commission banned the import of wheat, corn, rapeseed and sunflower from Ukraine to Bulgaria, Hungary, Poland, Slovakia and Romania at the insistence of these countries. On June 5, the ban was extended until September 15.

The governments of the mentioned countries insist on the extension of such a ban on the import of Ukrainian food, at least until the end of the current year, in order to preserve the possibility of transit of Ukrainian grain through the “corridors of solidarity” to other EU countries and to the world market.

© Times of Ukraine

Leave a Reply