В Україні мобілізуватимуть із ВІЛ та гепатитом – In Ukraine men with HIV and hepatitis will be mobilized

Міноборони України оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби. Згідно з наказом відомства, мобілізації підлягатимуть «обмежено придатні» до військової служби чоловіки.

Наразі заклику до ЗСУ підлягають окремі категорії обмежено придатних. У наказі наводиться список відповідних захворювань:

 • клінічно вилікуваний туберкульоз;
 • вірусні гепатити із незначним порушенням функцій;
  безсимптомний ВІЛ;
 • хронічні захворювання крові та кровоносних органів;
 • хвороби ендокринної системи із незначними порушеннями функцій;
 • легкі короткочасні болючі прояви розладів психіки;
 • невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади (фобійні, тривожні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес) при помірно виражених, короткострокових проявах;
 • повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;
  епізодичні та пароксизмальні розлади.

© Times of Ukraine

. . . .

The Ministry of Defense of Ukraine has updated the list of diseases by which fitness for military service is assessed. According to the department’s order, men “limitedly fit” for military service will be subject to mobilization.

Now certain categories of those with limited fitness are subject to conscription into the Armed Forces of Ukraine. The order provides a list of relevant diseases:

 • clinically cured tuberculosis;
 • viral hepatitis with minor dysfunction;
 • asymptomatic HIV;
 • chronic diseases of the blood and circulatory organs;
 • diseases of the endocrine system with minor dysfunctions;
 • mild short-term painful manifestations of mental disorders;
 • neurotic, stress-related and somatoform disorders (phobic, anxiety, adaptation, somatofort and other neurotic disorders, neurasthenia, reactions to severe stress) with moderate, short-term manifestations;
 • slowly progressive diseases of the central nervous system;
 • episodic and paroxysmal disorders.

© Times of Ukraine

Leave a Reply