Англійська мова буде загально обов’язковою в Україні – English will be generally mandatory in Ukraine

22 листопада Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект щодо застосування англійської мови в Україні. Згідно з ним, знання англійської має стати обов’язковою вимогою при призначенні на державні посади.

Міжнародний освітній фонд GoGlobal, який виступає за закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, вітає цей законопроект. «Це дуже потрібно для української освіти», – вважає керівник освітніх програм GoGlobal Любов Залюбовська», – оскільки це допоможе уніфікувати викладання англійської та підвищити її рівень.

Англійською мовою обов’язково повинні володіти держслужбовці всіх категорій, службовці, військові та правоохоронці середнього та вищого складу. Навчати англійську також доведеться прокурорам, митникам та службовцям органів місцевого самоврядування.

Згідно із законопроектом, у музеях, аеропортах, на вокзалах, у громадському транспорті інформація поряд з українською мовою має дублюватися англійською.

Законопроект передбачає вивчення англійської мови, починаючи з дитячого садка. У школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської.

В даний час в українській середній школі паралельно діє два державні стандарти з вивчення англійської: старий стандарт, за яким ще навчаються 7-9 класи, та новий освітній стандарт, що впроваджується з 5 класу. За старим стандартом, випускники 9 класу повинні знати англійську на рівні А2, а за новим – на рівні В2. При цьому фахівці у сфері освіти відзначають надзвичайно низький рівень викладання англійської мови у навчальних закладах усіх рівнів в Україні.

Надзвичайно необхідна англійська для українських військовослужбовців, оскільки без цього неможлива співпраця із західними союзниками та робота з військовою технікою та озброєнням західного виробництва та зразка. Також неможлива інтеграція ЗСУ з НАТО без знання англійської військовослужбовцями.

При працевлаштуванні на держслужбу необхідно надавати сертифікат на знання англійської.

© Times of Ukraine

. . . .

On November 22, Ukrainian parliament supported the first reading of the draft law on the use of the English language in Ukraine. According to this document, knowledge of English should become a mandatory requirement for appointment to government positions.

The international education fund GoGlobal, which advocates for the consolidation of the status of English as one of the languages of international communication in Ukraine, welcomes this bill. “This is very necessary for Ukrainian education”, says the head of educational programmes of GoGlobal Lyubov Zalyubovska, “because it will help to unify the teaching of English and raise its level.”

Civil servants of all categories, military personnel and law enforcement officers of middle and higher ranks must know the English language. Prosecutors, customs officers and employees of local self-government bodies will also have to learn English.

According to the draft law, information in museums, airports, train stations, and public transport should be duplicated in English along with the Ukrainian language.

The draft law provides the study of the English language starting from kindergarten. In schools, every pupil must pass the state final certification in English.

Currently, two state standards for studying English are in parallel in Ukrainian secondary schools: the old standard, which is still taught in grades 7-9, and the new educational standard, which is implemented from grade 5. According to old standard, graduates of the 9th grade must know English at the A2 level, and according to the new one – at the B2 level. At the same time, experts in the field of education note the extremely low level of English language teaching in educational institutions of all levels in Ukraine.

English is extremely necessary for Ukrainian military personnel, because without English the cooperation with Western allies and work with military equipment and weapons of Western production and design is impossible. It is also impossible to integrate the Armed Forces of Ukraine with NATO without knowledge of English by military personnel.

When applying for a job in the civil service, it is necessary to provide a certificate of knowledge of English.

© Times of Ukraine

Leave a Reply