Розгін банд у Сальвадорі виявився ефективним – El Salvador’s gang crackdown appeared effective

Після різкого зростання кількості вбивств за три дні наприкінці березня 2022 року, внаслідок якого загинули 87 осіб, президент Сальвадору Найіб Букеле та його кабінет безпеки вжили швидких заходів, щоб зупинити насильство.

Президент Сальвадору Букеле змушений був звернутись до конгресу країни з проханням оголосити надзвичайний “виключний стан” для боротьби зі зростанням насильства та діяльності банд. Після введення в дію “виключний стан” припиняє деякі конституційні гарантії громадянам.

Це обмежує свободу асоціацій; Крім того, сили безпеки можуть контролювати телефонні розмови без ордеру та заарештовувати осіб, підозрюваних у членстві в банді. Крім того, це збільшує термін адміністративного затримання з 72 годин до 15 діб.

Як і очікувалося, законодавчий орган Сальвадору відразу затвердив запит Букеле. Політична партія Букеле “Нові ідеї” та її союзники мають переважну більшість у Законодавчому Зібранні.

24 травня законодавча влада Сальвадору вдруге продовжила дію надзвичайного стану ще на 30 днів. Дія закону про надзвичайну ситуацію з бандами припиниться наприкінці червня, якщо його не продовжити знову.

Президент також попросив внести зміни до кримінального кодексу, які збільшують терміни ув’язнення за злочини, скоєні членами банди, як дорослими, так і неповнолітніми. Однією з основних змін є покарання за членство в банді або за злочини, вчинені членами банди.

Членство в банді («МС13» або «Барріо18») передбачає покарання від 20 до 30 років; керівники банд або фінансисти можуть отримати від 40 до 45 років позбавлення волі.

Покарання у вигляді позбавлення волі неповнолітнім віком від 12 до 16 збільшено до 10 років; неповнолітнім старше 16 років загрожує покарання від 20 до 30 років.

Крім того, нові зміни позбавили членів банди можливість застави або домашнього арешту. Відтепер вони залишатимуться за ґратами під час слідства та подальшого суду.

Заходи, вжиті президентом, порадували багатьох сальвадорців, оскільки насильство зменшилося.

План дав позитивні результати! З тих пір, як наприкінці березня введено винятковий стан, у країні було більше 13 днів із нульовим числом вбивств і днями з менш ніж 2 вбивствами.

Результати цієї війни проти банд залишаються незаперечними; на чолі з президентом Найібом Букеле. Завдяки масовим захопленням вдалося завершити квітень як найбезпечніший місяць в історії країни.

Травень 2022 року закінчився як один із найбезпечніших місяців за останні 30 років. Національна поліція повідомила про 17 вбивств протягом травня в середньому 0,55 за день.

За даними уряду, станом на 31 травня розгін банди зняв з вулиць 36 000 членів банд, що сприяє зниженню рівня злочинності.

З новими змінами до кримінального кодексу члени банд повинні будуть чекати до 15 днів, щоб побачитися з суддею, і можуть провести понад рік у в’язниці, перш ніж постати перед судом.

Зміни до кримінального кодексу не дають членам банди можливості бути взятими під заставу або домашній арешт. Крім того, якщо їх визнають винними, вони будуть засуджені за новими правилами, які передбачають більш тривалі терміни ув’язнення.

Хоча ці результати є за короткий період, сальвадорці сподіваються, що їх можна буде зберегти або покращити ще більше.

© Times of Ukraine

. . . .

After a dramatic increase in homicides over three days in late March of 2022 that left 87 dead, Salvadoran President Nayib Bukele and his security cabinet took swift action to stop the violence.

Immediately, President Bukele asked congress to declare an emergency “state of exception” to deal with the increased violence and gang activity. When enacted, the state of exception stops some constitutional guarantees to citizens.

It restricts the freedom of association; also, security forces can monitor phone conversations without a warrant and arrest individuals suspected of being gang members. Furthermore, it increases administrative detention from 72 hours to 15 days.

As expected, the Salvadoran legislature approved Bukele’s request right away. Bukele’s political party New Ideas, and its allies have a supermajority at the Legislative Assembly.

On May 24th, the Salvadoran legislative branch extended the state of exception for a second time for another 30 days. The anti-gang emergency law will end at the end of June, if not prolonged again.

The President also requested changes to the penal code that increases jail times for crimes committed by gang members, either adults or minors. One of the main changes is the penalty for being a member of a gang or for crimes committed by gang members.

Being a member of a gang (“MS13” or “Barrio18”) carries a penalty of 20 to 30 years; gang leaders or financiers can receive sentences of 40 to 45 years.

The jail sentence for minors ages 12 to 16 got increased to 10 years; juveniles over 16 can receive a sentence of 20 to 30 years.

Furthermore, the new changes took away the option of bail or house arrest for gang members. From now on, they will remain in jail during the investigative process and subsequent trial.

The measures taken by the president have pleased many Salvadorans as the violence has decreased.

The plan has produced positive results! Since the state of exception began at the end of March, the country has had over 13 days with zero homicides and days with less than 2 homicides.

The results continue to be irrefutable in this war against gangs; led by President Nayib Bukele. With the massive captures, we have managed to end April as the safest month in the country’s history.” Mauricio Arriaza Chicas.

May of 2022 ended as one of the safest months in the last 30 years. The National Police reported 17 homicides during May for a 0.55 daily average.

According to the government, and as of May 31, the gang crackdown has taken over 36,000 gang members off the streets, which is helping reduce crime.

With the new changes to the penal code, these alleged gang members will have to wait up to 15 days to see a judge and could spend over a year in jail before facing trial.

The changes to the penal code do not allow gang members the option of bail or house arrest. Also, if convicted, they will be sentenced under the new guidelines, which have longer jail sentences.

Although these results are in a short period, Salvadorans hope they can be maintained or improved even more.

© Times of Ukraine

Leave a Reply