Маленька, затишна та вигідна Андорра – Small, cozy and affordable Andorra

Андорра – гарна альтернатива Швейцарії, де є серйозні обмеження для іноземних покупців. За останній рік попит на нерухомість у Андоррі.

У маленькому князівстві немає аеропортів, тож сюди можна потрапити з території Франції чи Іспанії. Найближчі аеропорти розташовані в Барселоні, Тулузі, Перпіньяні, Реусі та Жироні. Є кілька комерційних вертолітних майданчиків у Ла-Массані, Арінсалі та Ескальдес-Енгордань.

Андорра пропонує вигідну програму інвестицій, сприятливу систему оподаткування та широкі можливості для відпочинку.

Основні причини, через які варто купувати нерухомість в Андоррі:

— Можливість отримати посвідку на проживання. ВНЖ в Андоррі можна отримати за інвестиції. Для цього потрібно вкласти щонайменше 350 тис. євро у місцеву нерухомість, зареєстровану в країні компанію чи державні облігації. Заявник повинен також перевести на депозит Інституту фінансів Андорри (INAF) 50 тис. євро за себе та ще 10 тис. за кожного утриманця. Потрібно офіційно підтверджений річний дохід не менше 36 тис. євро та ще 12 тис. за кожного залежного члена сім’ї. Крім того, щоб отримати цей статус, потрібне також житло — власне чи орендоване. ВНЖ в Андоррі дається можливість переміщатися без віз Іспанією та Францією.

  • Наявність гірськолижних курортів. В Андоррі багато вершин знаходяться на висоті понад 2,5 тис. м над рівнем моря, а загальна довжина гірськолижних трас становить близько 200 тис. м. Туристична інфраструктура в країні активно розвивається, покращуються умови для катання. Гірськолижний сезон триває з початку грудня до середини квітня. Щороку Андорру відвідують понад 10 млн людей. Серед туристів особливо багато британців, а й росіяни поступово відкривають для себе цю країну.
    — Андорра — зона безмитної торгівлі. Ювелірні вироби, одяг, побутова техніка та багато інших товарів коштують на 15–20 % менше, ніж у сусідніх країнах, а під час розпродажів — дешевші (на 25–40 %). Також безліч людей приїжджає до цієї країни заради купівлі автомобілів, які тут коштують на 20–30 % дешевше. Андорра – рай для шопоголіків: тут налічується понад 1 тис. магазинів.
  • Вигідна система оподаткування. Станом на листопад 2014 року в Андоррі немає прибуткового податку для фізичних осіб, податку на спадщину та багатство, а також податку на приріст капіталу під час продажу нерухомості, яка перебувала у власності понад 12 років.

У червні 2013 влада Андорри оголосила, що почне стягувати прибутковий податок з 2016 року. Перші 24 тис. євро не оподатковуватимуться, наступні 16 тис. — за ставкою 5 %, суми, що перевищують 40 тис. євро, — за ставкою 10 %. Тим не менш, на тлі багатьох європейських країн такі ставки будуть низькими.

— Сприятливі умови для започаткування бізнесу.

В Андоррі можна відкривати підприємства зі 100-відсотковою іноземною участю.

На початку 2000-х Андорра пережила бум на нерухомість, викликаний великим попитом з боку іноземних покупців. У 2005 році ціни піднялися на 19%, у 2006 – на 16%, у 2007 році підвищення також вимірювалося двозначними числами, але в 2008 році нерухомість стала дешевшати, оскільки почалася глобальна фінансова криза, і з того часу ринок стагнує. Однак об’єктів вищої цінової категорії криза майже не торкнулася.

Незважаючи на скромні розміри країни (площа – 468 км², населення – 76 тис. осіб), ціни на нерухомість значно варіюються. Житло низької цінової категорії продається приблизно за 2500 євро/м², елітні об’єкти — за 15 тис. євро/м². Найдешевше житло можна купити за ціною від 70 тис. євро.

Попит мають об’єкти поруч із гірськолижними станціями, коли можна вийти з дому на лижах і відразу йти кататися. Але таких об’єктів дешевше за 1 млн немає. Це той вид нерухомості, який затребуваний у Швейцарії. Тим не менш, є таунхауси в межах мільйона, але не зовсім поруч із зонами катання, а за 200–500 м від гірськолижних трас. Також є квартири. Діапазон цін – від 1 500 до 8 000 євро/м². Оренда коштує від 400 євро на місяць за квартиру та до 5 000 євро на місяць за будинок.

Андорра-ла-Велья – столиця та найбільше місто країни. Місто, що знаходиться на рівні 1 029 м, є найбільш високогірною столицею Європи. Тут мешкає приблизно третина андоррців. Серед пропозицій зустрічаються нові будинки та квартири. З Андоррою-ла-Вельєю фактично злито місто Ескальдес. Його головна пам’ятка – терморозважальний комплекс «Кальдеа», найбільший у Південній Європі.

На гірськолижних курортах Сольдеу, Ла-Массана та Ордіно ціни починаються від 165 тис. євро за квартиру з двома спальнями та досягають 1–3,5 млн євро за розкішні шале або квартири з 4–5 спальнями.

Андорра влітку не менш прекрасна, середня температура в цей час 24-29 °. Тут є чудова можливість зайнятися кінним спортом, поїхати в похід. Регіон багатий рослинністю, річками та озерами, термальними джерелами. Види з Андоррських гір, що відкриваються погляду, чудові та унікальні, їх не порівняти з жодним іншим місцем Європи.

© Times of Ukraine

. . . .

Andorra is a good alternative to Switzerland, where there are serious restrictions on foreign buyers. Over the past year, the demand for real estate in Andorra.

There are no airports in the small principality, so you can get here from the territory of France or Spain. The nearest airports are located in Barcelona, ​​Toulouse, Perpignan, Reus and Girona. There are several commercial helipads at La Massana, Arinsal and Escaldes-Engordany.

Andorra offers a profitable investment program, a favorable tax system and ample opportunities for recreation.

The main reasons why you should buy real estate in Andorra:

— The possibility of obtaining a residence permit. A residence permit in Andorra can be obtained by investment. To do this, you need to invest at least 350 thousand euros in local real estate, a company registered in the country or government bonds. The applicant must also transfer to the Andorran Institute of Finance (INAF) a deposit of 50,000 euros for himself and another 10,000 euros for each dependent. An officially confirmed annual income of at least 36,000 euros and another 12,000 euros for each dependent family member is required. In addition, to get this status, you also need housing – own or rented. Residents of Andorra are given the opportunity to travel visa-free through Spain and France.

  • Availability of ski resorts. In Andorra, many peaks are at a height of more than 2.5 thousand m above sea level, and the total length of ski tracks is about 200 thousand m. The tourist infrastructure in the country is actively developing, and the conditions for skiing are improving. The ski season lasts from the beginning of December to the middle of April. More than 10 million people visit Andorra every year. Among the tourists, there are especially many Britons, and Russians are gradually discovering this country for themselves.
    – Andorra is a duty-free trade zone. Jewelry, clothes, household appliances and many other goods cost 15-20% less than in neighboring countries, and during sales they are cheaper (by 25-40%). Also, many people come to this country to buy cars, which are 20-30% cheaper here. Andorra is a paradise for shopaholics: there are more than 1,000 shops here.
  • Favorable taxation system. As of November 2014, Andorra has no personal income tax, no inheritance and wealth tax, and no capital gains tax on the sale of real estate that has been owned for more than 12 years.

In June 2013, the Andorran government announced that it would start collecting income tax from 2016. The first 24,000 euros will not be taxed, the next 16,000 will be taxed at a rate of 5%, amounts exceeding 40,000 euros will be taxed at a rate of 10%. Nevertheless, against the background of many European countries, such rates will be low.

— Favorable conditions for starting a business.

Enterprises with 100 percent foreign participation can be opened in Andorra.

In the early 2000s, Andorra experienced a real estate boom, driven by strong demand from foreign buyers. Prices rose 19% in 2005, 16% in 2006, and double-digit increases in 2007, but real estate prices began to fall in 2008 as the global financial crisis hit, and the market has stagnated since then. However, the crisis almost did not touch the objects of the higher price category.

Despite the modest size of the country (area – 468 km², population – 76 thousand people), real estate prices vary significantly. Housing of a low price category is sold for approximately 2,500 euros/m², elite objects for 15,000 euros/m². The cheapest housing can be bought at a price of 70,000 euros.

Objects near ski stations are in demand, when you can leave the house on skis and immediately go skiing. But there are no such objects cheaper than 1 million. This is the type of real estate that is in demand in Switzerland. Nevertheless, there are townhouses in the range of a million, but not exactly near the ski areas, but 200-500 m from the ski slopes. There are also apartments. The price range is from 1,500 to 8,000 euros/m². Rent costs from 400 euros per month for an apartment and up to 5,000 euros per month for a house.

Andorra la Vella is the capital and largest city of the country. The city, located at the level of 1,029 m, is the highest capital of Europe. About a third of Andorrans live here. Among the offers are new houses and apartments. The city of Escaldes was actually merged with Andorra la Vella. Its main attraction is the Kaldea thermal entertainment complex, the largest in Southern Europe.

In the ski resorts of Soldeu, La Massana and Ordino, prices start at €165,000 for a two-bedroom apartment and reach €1-3.5 million for luxury chalets or four- to five-bedroom apartments.

Andorra is no less beautiful in summer, the average temperature at this time is 24-29 °. Here there is a great opportunity to engage in equestrian sports, to go hiking. The region is rich in vegetation, rivers and lakes, and thermal springs. The views from the Andorran mountains that open to the eye are magnificent and unique, they cannot be compared to any other place in Europe.

© Times of Ukraine

Leave a Reply