В Україну прибула небезпечна кава, яка може викликати судоми та онкологію – Dangerous coffee, which can cause convulsions and oncology, arrived in Ukraine

В Україну завезли небезпечну, мелену каву з токсичними елементами. У продукті виявили охратоксин А.

Про небезпечний напій повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Чернівецькій області.

Мелену каву завезли з Австрії. Виробник кави – це Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Італія. Сам продукт експортувався з Австрії в Україну (оптовик: GUNZ Warenhandels GmbH, Mäder).

Імпортер в Україні: ТОВ “ТД ГУРМАНДІЗ” – вул. Костянтинівська, 72, Київ, 04080.

Держпродспоживслужба у Чернівецькій області попереджає операторів ринку, які здійснюють обіг вищезгаданої продукції про необхідність вилучити її з обігу та у строк не більше двох робочих днів письмово інформувати про виявлену невідповідність Головне управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області, що передбачено частиною 3 статті 20 Закону України та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів.

Чим небезпечна кава з охратоксином А

Охратоксин А – це органічна сполука, похідна кумарину, мікотоксин із групи охратоксинів, що продукується мікроскопічними пліснявими грибами роду Аспергіл (Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius та ін) та роду Пеніциліум (Penicillium verru).

Він є харчовим забруднювачем, що стає серйозною загрозою здоров’ю та життю людини. Надзвичайно токсичний нейротоксин, потенційний канцероген для людини (група 2B), мутаген, тератоген та сильна нефро- та гепатотоксичність, імуносупресор, викликає імунодефіцитні стани.

Охратоксин А небезпечний гострими отруєннями, що дають ускладнення на нирки, та накопичувальною дією. Можливі нудота, блювання, прискорене серцебиття, запаморочення, судоми.

Його зазвичай знаходять у пшениці, вівсі, ячмені, квасолі, комбікормі, арахісі, вині, сухофруктах, каві, крупах. Тому ймовірність попадання цього мікотоксину в організм людини також велика і особливо сильний вплив має на дітей.

© Times of Ukraine

Dangerous, ground coffee with toxic elements was brought to Ukraine. Ochratoxin A was found in the product.

The main office of the State Production and Consumer Service in Chernivtsi region was informed about the dangerous drink.

Ground coffee was brought from Austria. The coffee producer is Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Italy. The product itself was exported from Austria to Ukraine (wholesaler: GUNZ Warenhandels GmbH, Mäder).

Importer in Ukraine: “TD GOURMANDIZ” LLC – Kostyantynivska Street, 72, Kyiv, 04080.

The State Production and Consumer Service in Chernivtsi region warns the market operators who circulate the above-mentioned products about the need to remove them from circulation and to inform the Head Office of the State Production and Consumer Service in Chernivtsi region in writing about the detected non-compliance within a period of no more than two working days, which is provided for in part 3 of Article 20 of the Law of Ukraine and requirements for the safety and quality of food products.

How dangerous is coffee with ochratoxin A

Ochratoxin A is an organic compound, a derivative of coumarin, a mycotoxin from the group of ochratoxins, produced by microscopic molds of the genus Aspergillus (Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius, etc.) and the genus Penicillium (Penicillium verru).

It is a food pollutant that becomes a serious threat to human health and life. Extremely toxic neurotoxin, potential human carcinogen (group 2B), mutagen, teratogen and severe nephro- and hepatotoxicity, immunosuppressant, causes immunodeficiency states.

Ochratoxin A is dangerous due to acute poisoning, causing kidney complications, and cumulative effect. Nausea, vomiting, rapid heartbeat, dizziness, convulsions are possible.

It is usually found in wheat, oats, barley, beans, feed, peanuts, wine, dried fruits, coffee, cereals. Therefore, the probability of this mycotoxin getting into the human body is also high, and it has a particularly strong effect on children.

© Times of Ukraine

Leave a Reply