Як українські міністри офіційно не бідують, або “Прожитковий мінімум” української виконавчої верхівки – How Ukrainian ministers officially don’t feel bad, or The “Living Minimum” of the Ukrainian executive leadership

Зарплата більшості міністрів за липень становила понад 66 тисяч грн.

Отримана прем’єр-міністром України Шмігалем зарплата становила 66 319,92 гривні. Нарахована заробітна плата – 82 385,00 гривень, зокрема посадовий оклад – 82 385,00 гривень. Сума утриманих податків – 16 065,08 гривень, у тому числі податок з доходів фізичних осіб – 14 829,30 гривень, військовий збір – 1 235,78 гривні.

У липні перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко одержала зарплату 66 319,92 гривні, нарахована заробітна плата – 82 385,00 гривень.

У віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішин зарплата склала 66 319,92 гривні, нарахована заробітна плата – 82 385,00 гривень.

У віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук зарплата становила 66 319,92 гривні, нарахована заробітна плата – 82 385,00 гривень

У віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова зарплата становила 66 429,15 гривні, нарахована заробітна плата – 82 520,68 гривні.

У віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова зарплата становила 66 319,92 гривні. Нарахована заробітна плата – 82385,01 грн.

У міністра Кабінету Міністрів України Олега Немчинова зарплата становила 65 238,30 гривень, нарахована заробітна плата – 81 041,36 гривні.

При цьому, середньостатистичним українцям пообіцяли підвищити мінімальну зарплату у 2024 році з 6700 до 7665 гривень та у 2025 році – до 8200 грн.

© Times of Ukraine

. . . .

The salary of most of the ministers for July amounted to over UAH 66,000.

The salary received by the Prime Minister of Ukraine Shmyhal was 66,319.92 hryvnias. The accrued salary is 82,385.00 hryvnias, in particular, the official salary is 82,385.00 hryvnias. The amount of withheld taxes is 16,065.08 hryvnias, including personal income tax – 14,829.30 hryvnias, military duty – 1,235.78 hryvnias.

In July, Yuliya Svyridenko, the First Deputy Prime Minister of Ukraine – Minister of Economy of Ukraine, received a salary of 66,319.92 hryvnias, accrued wages – 82,385.00 hryvnias.

The salary of the Deputy Prime Minister for European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine Olga Stefanyshyn was 66,319.92 hryvnias, the accrued salary was 82,385.00 hryvnias.

Iryna Vereshchuk, the Deputy Prime Minister and Minister of Reintegration of the Temporarily Occupied Territories of Ukraine, had a salary of 66,319.92 hryvnias, accrued wages – 82,385.00 hryvnias

Mykhailo Fedorov, the Deputy Prime Minister for Innovation, Development of Education, Science and Technology – Minister of Digital Transformation of Ukraine, had a salary of 66,429.15 hryvnias, accrued wages – 82,520.68 hryvnias.

The salary of Oleksandr Kubrakov, the Deputy Prime Minister for the Reconstruction of Ukraine – the Minister of Community Development, Territories and Infrastructure of Ukraine, was 66,319.92 hryvnias. Accrued salary – UAH 82,385.01.

The salary of Oleg Nemchynov, Minister of the Cabinet of Ministers of Ukraine, was 65,238.30 hryvnias, the accrued salary was 81,041.36 hryvnias.

At the same time, average Ukrainians were promised to raise the minimum wage in 2024 from 6,700 to 7,665 hryvnias and in 2025 – to 8,200 hryvnias.

© Times of Ukraine

Leave a Reply