Ситуація на українсько-польському кордоні вкрай загострилася – Ситуация на украинско-польской границе крайне обострилась

Те, що відбувається на кордоні України та Польщі, означає припинення добрих відносин двох країн. Для обох країн це вкрай небезпечно через російську агресію, яка тепер стала реальністю і для Польщі.

Перехід Польщі до недружнього ставлення до України відбувся після приходу до влади у Польщі Дональда Туска, відомого своєю симпатією до Росії. Ударною силою стали польські далекобійники та фермери. З листопада 2023 року по січень 2024 року кордон перекривали польські транспортні компанії.

9 лютого до блокування кордону з Україною приєдналися польські фермери, які у всіх своїх проблемах також вирішили звинуватити Україну.

Польські фермери не бажають впроваджувати нові екологічні ініціативи ЄС (так звану програму Green Deal, яка передбачає у тому числі кардинальні реформи сільськогосподарського виробництва), обмеження імпорту дешевшої сільгосппродукції з України та вжиття заходів щодо підтримки тваринництва країни.

Сліпа агресія польських фермерів проти України досягла кульмінації. коли вони висипали українське зерно з кількох фур прямо на землю. Це спричинило справедливу різку реакцію України, для якої експорт зерна є однією з небагатьох доходних статей кволої економіки воєнного часу.

Міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський не засудив образливих витівок своїх фермерів, а навпаки – став їх виправдовувати. До уваги, польські фермери багато років перебувають у жорсткій конфронтації з ЄС.

Принциповою відмінністю цьогорічних протестів від минулих стало те, що зараз їхні учасники не пропускають не лише вантажний, а й пасажирський транспорт.

З 18 лютого поляки припинили пропускати навіть автобуси з українськими біженцями. Для залякування українців польські фермери навіть почали палити пакунки із сіном, які вони розклали вздовж дороги біля кордону.

Також 18 лютого поляки спробували заблокувати рух пасажирського поїзда Київ-Хелм, у якому перебували 260 пасажирів – жінки та діти. Чоловіки в Україні, як відомо, опинилися під мобілізаційними репресіями. Після втручання польської поліції та залізничників лінія була знову відкрита, і поїзд продовжив свій шлях.

Через розв’язану Росією війну залізниця та інший наземний транспорт – єдиний транспортний зв’язок України зі світом. Поляки не бажають зрозуміти, що подібні дії підривають обороноздатність України та безпеку ЄС від російської агресії.

Нагнітання поляками негативного ставлення до України дійшло до блокування транспорту із озброєнням для України.

Профспілка польських фермерів «Солідарність» заявила, що має намір повністю перекрити кордон з Україною з 20 лютого, тим самим допомагаючи російській агресії.

У відповідь на антиукраїнську політику поляків Україна може повністю заборонити ввезення польських молочних продуктів та фруктів уже протягом двох тижнів.

© Times of Ukraine

. . . .

Происходящее на границе Украины и Польши означает прекращение добрых отношений двух стран. Для обеих стран это крайне опасно ввиду российской агрессии, которая теперь стала реальностью и для Польши.

Переход Польши к недружественному отношению к Украине произошел после прихода к власти в Польше Дональда Туска, известного своей симпатией к России. Ударной силой сделались польские дальнобойщики и фермеры. С ноября 2023 по январь 2024 границу перекрывали польские транспортные компании.

9 февраля к блокированию границы с Украиной присоединились польские фермеры, которые во всех своих проблемах тоже решили обвинить Украину.

Польские фермеры не желают внедрять новые экологические инициативы ЕС (так называемую программу Green Deal, которая подразумевает в том числе и кардинальные реформы сельскохозяйственного производства), ограничения импорта более дешевой сельхозпродукции из Украины и принятие мер по поддержки животноводства страны.

Слепая агрессия польских фермеров против Украины достигла кульминации. когда они высыпали украинское зерно из нескольких фур прямо на землю. Это повлекло справедливую резкую реакцию Украины, для которой экспорт зерна является одной из немногих доходных статей хилой экономики военного времени.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский не осудил оскорбительных выходок своих фермеров, а наоборот – стал их оправдывать. К сведению, польские фермеры многие годы находятся в жёсткой конфронтации с ЕС.

Принципиальным отличием нынешних протестов от прошлых стало то, что сейчас их участники не пропускают не только грузовой, но и пассажирский транспорт.

С 18 февраля поляки перестали пропускать даже автобусы с украинскими беженцами. Для устрашения украинцев польские фермеры даже начали жечь тюки с сеном, которые они разложили вдоль дороги у границы.

Также 18 февраля поляки попытались заблокировать движение пассажирского поезда Киев-Хелм, в котором находились 260 пассажиров – женщины и дети. Мужчины в Украине, как известно, оказались под мобилизационными репрессиями. После вмешательства польской полиции и железнодорожников линия была вновь открыта, и поезд продолжил свой путь.

Из-за развязанной Россией войны железная дорога и другой наземный транспорт – единственная транспортная связь Украины с миром. Поляки не желают понять, что подобные действия подрывают обороноспособность Украины и безопасность ЕС от российской агрессии.

Нагнетание поляками негативного отношения к Украине дошло до блокирования транспорта с вооружением для Украины.

Профсоюз польских фермеров «Солидарность» заявил, что намерен полностью перекрыть границу с Украиной с 20 февраля, тем самым помогая российской агрессии.

В ответ на антиукраинскую политику поляков Украина может полностью запретить ввоз польских молочных продуктов и фруктов уже в течение ближайших двух недель.

© Times of Ukraine

Leave a Reply