Німеччина ухвалила закон, який спрощує отримання її громадянства – Germany implemented a law that makes it easier to obtain its citizenship

Бундестаг ухвалив закон, який спрощує отримання громадянства ФРН. Він дозволяє множинне громадянство та поширюється на українських біженців.

«За» проголосувало 382 депутати, «проти» – 234, утримались – 23.

Закон передбачає зменшення кількості років проживання на території Німеччини з 8 років до 5 для прискорення натуралізації іноземців.

Необхідно буде виконати низку умов. Зокрема, мати роботу та скласти іспит на знання мови. За умови особливих успіхів в процесі інтеграції вистачить 3-х років для отримання громадянства.

Діти іноземців, що народжені у ФРН, отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один з батьків мешкає в Німеччині понад 5 років, проте наразі це відбувається за умови понад 8 років проживання одного із батьків у ФРН.

Після досягнення повноліття дітям не доведеться обирати між німецьким громадянством і громадянством, успадкованим від батьків.

Громадянство не отримають особи, які демонструють невизнання рівноправності чоловіків і жінок, багатоженство, а також ті, хто вчиняє «антисемітські, расистські або інші дії з мотивів, що зневажають людську гідність».

Таким чином німецька влада хоче зробити Німеччину більш привабливою для кваліфікованих фахівців.

«Ми хочемо, щоб люди, які вже давно є частиною нашого суспільства, також могли брати участь у формуванні нашої країни демократичним шляхом. Нашій демократії потрібні люди, які відстоюють її і роблять її сильною», – сказала очільниця МВС ФРН Ненсі Фезер.

© Times of Ukraine

. . . .

Bundestag passed a law that simplifies the obtaining of German citizenship. It allows multiple citizenship and applies to Ukrainian refugees.

382 deputies voted “for”, 234 voted “against”, and 23 abstained.

The law provides for the reduction of the number of years of residence in Germany from 8 years to 5 in order to speed up the naturalization of foreigners.

It will be necessary to fulfill a number of conditions. In particular, to have a job and pass a language test. Under conditions of special success in the integration process, 3 years will be enough to obtain citizenship.

Children of foreigners born in Germany will receive German citizenship if one of the parents has lived in Germany for more than 5 years, but currently this is the case if one of the parents has lived in Germany for more than 8 years.

After reaching the age of majority, children will not have to choose between German citizenship and the citizenship inherited from their parents.

Persons who demonstrate non-recognition of the equality of men and women, polygamy, as well as those who commit “anti-Semitic, racist or other actions based on motives that insult human dignity” will not receive citizenship.

In this way, the German authorities want to make Germany more attractive for qualified specialists.

“We want people who have been a part of our society for a long time to be able to participate in the formation of our country in a democratic way. Our democracy needs people who defend it and make it strong,” said the head of the Federal Ministry of the Interior, Nancy Feser.

© Times of Ukraine

Leave a Reply