“Винятково художні зигзаги” Сергія Брайка – “Исключительно художественные зигзаги” Сергея Брайко

Побачила світ чергова книга відомого українського письменника, одесита, Сергія Брайка – “Винятково художні зигзаги”.

Життєписи одеських художників – тих, з ким дружний, кому надавав посильну допомогу, творчість яких цінує високо та хто увійшов до історії мистецтва, цікаві для читача “Зигзагів…” ефектом присутності.

Сергій Брайко майстерно створює яскраві, правдиві, дотепні документальні новели про людей змістовних, обдарованих найвищою мірою і, що важливо, одеситів.

Творчість художника та його біографія, характер, його оточення тісно взаємопов’язані і, щоб зрозуміти, вірно витлумачити та сприйняти картину – важливо відчути те, що відбувається за таємничою лаштункою, яка відокремлює та оберігає життя художника від зовнішнього світу.

Дякую Сергію за дивовижну книгу, за гарних людей, з якими познайомив, дякую за корисну книгу для професійного мистецтвознавця, адже тепер читати картини наших одеситів стало ще цікавіше.

Наталія Бондаренко, мистецтвознавець (Київ)

© Times of Ukraine

. . . .

Увидела свет очередная книга известного украинского писателя, одессита, Сергея Брайко – “Исключительно художественные зигзаги”.

Жизнеописания одесских художников – тех, с кем дружен, кому оказывал посильную помощь, творчество которых ценит высоко и кто вошёл в историю искусства, интересны для читателя «Зигзагов…» эффектом присутствия.

Сергей Брайко мастерски создаёт яркие, правдивые, остроумные документальные новеллы о людях содержательных, одаренных в высшей степени и, что важно, одесситах.

Творчество художника и его биография, характер, его окружение, тесно взаимосвязаны и, чтобы понять, верно истолковать и воспринять картину – важно ощутить происходящее за таинственной кулисой, которая отделяет и оберегает жизнь художника от внешнего мира.

Спасибо Сергею за удивительную книгу, за красивых людей, с которыми познакомил, спасибо за полезную книгу для профессионального искусствоведа, ведь теперь “читать” картины наших одесситов стало ещё интересней.

Наталия Бондаренко, искусствовед (Киев)

© Times of Ukraine

. . . .

Купить книгу “Исключительно художественные зигзаги” Сергея Брайко на Shop Of U

Leave a Reply